Wednesday, December 3, 2014

Is fánach an áit...

...a bhfaighfeá soilse na Nollag, ach is istigh i siopa An Spailpín Fánach, ag Ceardlann an Spidéil, a cheannaigh mé soilse na Nollag do Cheann Scríbe. Tá siad éagsúil (na soilse!), agus is maith liom éagsúil.
Cheannaigh mé na cinn sin thuas roinnt blianta ó shin, agus thaitin siad chomh mór sin liom, gur chinn mé na cinn thíos a cheannach, i mbliana.
Nuair a cheannaítear iad, bíonn siad dúnta, mar atá siad thuas, ach....
...tagann siad faoi bhláth...
...nuair a spreaeáiltear iad le huisce.
Tá siad go hálainn, nuair a bhíonn siad tirim, agus lasta. 
Ar ndóigh, tá bronntanais agus cártaí na Nollag ar fáil i siopa An Spailpín Fánach, freisin, Is fiú dul i dteagmháil leo anseo, le fáil amach faoin réimse leathan soilse atá acu - tá siad galánta! Na soilse, agus an fhoireann ann.

Friday, November 28, 2014

Bronntanas Uait?

Mar a rinne mé anuraidh (féach anseo), tá roinnt smaointe le roinnt agam libh, maidir le bronntanais, nó cártaí i nGaeilge, a d'fhéadfadh sibh a cheannacht don Nollaig, a chairde. 

Tá na táirgí uilig déanta in Éirinn, chomh fada agus is eol dom, agus i gcásanna ar leith, is féidir libh leagan Gaeilge de bhur dteachtaireacht féin a fháil ar an táirge, más mian libh. 

Tá suíomh idirlín ag an iris Ireland's Own anois, agus is féidir leat síntiús a ghlacadh leo, más mian leat an iris a thabhairt mar bhronntanas leanúnach, mar a déarfá - 3 mhí, 6 mhí, bliain - nó, d'fhéadfá síntiús bliana a ghlacadh leis an iris Nós, nó leis an iris Comhar, nó leis An tUltach, ach íoc ar líne anseo

Is féidir An Fáinne agus táirgí eile a fháil ag siopa.gael-linn, earraí agus cártaí a fheiceáil ar shuíomh Siopa Cultúr, dearbhán a fháil ón Siopa Leabhar, cárta pearsantaithe a fháil ó Smaointe.com, nó féach ar shuíomh Cártaí Rúbaí, nó ar shuíomh An Siopa Gaeilge, nó ar shuíomh Siopa.ie le cártaí Nollag deasa a fheiceáil. 

Is maith liom féin duaisbhannaí a cheannacht mar bhronntanas d'ócáidí ar leith, agus is féidir 4 cinn acu a fháil ar €25, in Oifigí an Phoist ar fud na tíre, nó ar líne, mar a fheicfidh sibh anseo

Is aoibhinn liom siopaí ceardaíochta, agus tá ceann iontach i Leitir Ceanainn, an Letterkenny Crafts and Design Studio, áit ar cheannaigh mé bronntanas nó dhó i mbliana (féach bun an leathanaigh anseo); mar shampla, tá earraí Féiliceán Designs, agus Mullingar Pewter, agus Parkgate Crafts, agus Simon's Wood Craft, le fáil ann - tá bronntanais na Nollag sórtáilte a'm! 

Go deimhin, b'fhiú dul i dteagmháil le Kelly sa cheardlann, dá mba mhian leat táirge pearsantaithe i nGaeilge a fháil - nílim cinnte an bhfuil Gaeilge aici féin, ach tá sí iontach cuidiúil, agus beidh sí in ann táirgí, le Gaeilge scríofa orthu, a aimsiú nó a ordú duit, mar a rinne sí domsa.  

Ar ndóigh, ná déan dearmad ar fhoilsitheoirí na Gaeilge, Futa Fata, agus Cló Iar-Chonnacht, agus Gaelchultúr, agus Coiscéim, agus Litríocht, agus Cló Mhaigh Eo, agus An tSnáthaid Mhór, agus tuilleadh seachas iad le feiceáil anseo - leabhair agus dlúthdhíoscaí na Gaeilge - bronntanais dheasa, gan dabht. 

Níl ansin thuas uaim ach liosta gairid, a léitheoirí; na smaointe a rith liom inniu, agus an Nollaig ag druidim linn. 

Thursday, November 27, 2014

Lá an Altaithe

Bíodh sibh thall nó abhus, sibhse a bheidh ag ceiliúradh an lá seo inniu, tá súil agam go mbeidh Lá an Altaithe faoi shéan agus faoi mhaise agaibh.

Bainigí sult as bhur lá mór; go raibh sibh uilig i gcuideachta cairde, agus i gcuideachta bhur muintire, saor ó bhuairt, agus ar bhur suaimhneas. 

Sunday, November 23, 2014

Ceart agus Cearta

Blianta ó shin, agus mise ag fás aníos i gCeantar na nOileán, bhí umar uisce ar chúl an tí againn, sa mbaile. Bhí sé déanta as coincréit, nó ábhar éigin mar í, agus ní raibh clúdach air, ar dtús, más buan mo chuimhne, go dtí gur thit cat isteach ann, agus cuireadh clúdach coincréite air ansin, ar fhaitíos na bhfaitíos go leanfadh aon pháiste againn an cat, is dócha...bhí sé domhain, mar umar uisce, an dtuigeann sibh, agus bhí muide beag, 

Bhíodh an tank, mar a thugamar air, lán le huisce sa gheimhreadh, ó tharla neart báistí ann len é a líonadh, ach is minic, sa samhradh, nach mbáfaí luch ann, ná bac le cat ná le páiste, mar nach mbeadh braon báistí ag titim ón spéir agus, dá bhrí sin, ní bhíodh mórán uisce ar fáil le sconnaí an tí a líonadh, ná le folcadán a líonadh, ná le leithreas a shruthlú, go minic. 

Mar gheall air sin, is dóigh liom, bhí mé cúramach le huisce ar feadh mo shaoil, sé sin le rá, níor chuir mé uisce amú, agus bhí mé iontach buíoch, mar atáim fós, go raibh agus go bhfuil uisce le fáil agam, go fial flúirseach; bíodh sé ina gheimhreadh nó ina shamhradh, bíodh báisteach ann nó ná bíodh. 

Le scéal fada a dhéanamh níos faide, a léitheoirí, tá a fhios agam nach mise an t-aon duine amháin atá tinn tuirseach den chraic seo uilig...an 'craic' i 'craiceáilte' atá i gceist agam, seachas aon rud a bhaineann le spraoi, an dtuigeann sibh...ach, mar sin féin, tá mo phota amhrais ag cur thar maoil, na laethanta seo. 

lucht na polaitíochta, ar chuile thaobh den scéal, feictear dom, agus táim den bharúil go bhfuil dearmad déanta acu ar 'ceart' agus ar 'cearta'...sé sin le rá, tá siad uilig den bharúil go bhfuil siad féin ceart, beag beann ar chearta aon duine eile. Ní dóigh liom féin go bhfuil sé sin ceart. 

Bíodh meas againn ar a chéile, agus bíodh meas againn ar uisce. Gan iad, ní féidir maireachtáil i gceart.  

Thursday, November 20, 2014

Crosfhocal

Cé nach bhfuil crosfhocal Saol na Gaeilge le fáil níos mó, mar a bhíodh roimhe seo, tá crosfhocal eile ar fáil anois ar tuairisc.ie, crosfhocal d'fhoghlaimeoirí. 

Ar ndóigh, is foghlaimeoirí muid uilig, nach ea? 

Bainigí sult as, a léitheoirí...as an gcrosfhocal, agus as na hailt shuimiúla uilig atá le léamh ar shuíomh tuairisc.ie