Sunday, July 13, 2014

Focail Féilire

Titeann fíorchara isteach leat, ní amach. 

A true friend falls in with you, not out. 

Uaimse an dá sheanfhocal nua thuas, a léitheoirí, ach is féidir seanfhocail eile, ón leabhar Seanfhocla Chonnacht, cinn a bhaineann le cairdeas, a fheiceáil ag bun na blagmhíre seo; agus giota beag faoi mo chairde féin anseo.

Ar ndóigh, tá cairde eile ann, daoine a tháinig isteach i mo shaol le blianta beaga anuas, duine nó dhó acu a bheidh ag léamh na blagmhíre seo, agus beidh a fhios acusan go bhfuil a fhios agamsa go mbeinn caillte gan a dtacaíochtsan, freisin. 

Céard a dhéanfaimis gan ár gcairde, a léitheoirí?!

Thursday, June 12, 2014

Crosfhocal

Crosfhocal na míosa le fáil anseo, a chairde. 

Ón méid atá léite agam anseo, is cosúil, ón mhí seo chugainn, go mbeidh 'Ré SAOL Thart' tar éis '30 éigin de bhlianta.' Is mór an trua é sin. 

Go raibh maith agaibh, a Choilm, bhain mé sult as bhur gcomhluadar, a chara. Aireoidh mé uaim bhur gcuideachta. 

Monday, June 9, 2014

Na Boscaí Sin

Ar an deasc i m'oifig anseo i gCeann Scríbe, tá na trí bhosca sa ghrianghraf thuas. Chuir mé ansin iad, roinnt blianta ó shin, le go mbeinn in ann ord, de shaghas éigin, a choinneáil ar mo chuid, ahem, dea-rún. 

Sa chéad bhosca, cuirim na focail féilire, nó na hathfhriotail Bhéarla a fheicim, na cinn ar mhaith liom leagan Gaeilge a chumadh lena n-aghaidh, am éigin amach anseo, ach an deis a bheith agam é sin a dhéanamh. 

Sa dara bosca, cuirim na nathanna cainte nua/focail nua/seanfhocail nua a chloisim...nathanna agus focail i mBéarla agus i nGaeilge, cinn ar mhaith liom a mbunús a fhiosrú/taighde a dhéanamh orthu, le go mbeinn in ann iad a roinnt ar mo bhlag, am éigin amach anseo, ach an deis a bheith agam é sin a dhéanamh. 

Sa tríú bhosca, breactha ar phíosaí páipéir, tá na smaointe sin a ritheann liom, go rialta agus go laethúil...smaointe as a dtiocfadh dán, nó scéal, nó amhrán, nó blagmhír, b'fhéidir, ach an deis a bheith agam ceann a scríobh, am éigin amach anseo.

Le bliain nó dhó, thug mé faoi deara go raibh i bhfad níos mó ag dul isteach sna boscaí sin, seachas mar a bhí ag teacht amach astu, mar a déarfá...bhí mo spiorad toilteanach ach, faraor, thug mé faoi deara go raibh mo chorp sách trodach. Bhí laethanta go leor ann agus ní raibh fuinneamh caitín agam, agus ghlac an bhean mheánaoiseach seo leis sin, mar gheall ar na focail eile sin a chuala mé sách minic...aois, athrú saoil, srl., srl., srl.

Ach, i ndeireadh na dála, ní mar a shíltear a bítear, i gcónaí. Rud eile ar fad a ghoid m'fhuinneamh uaim, fadhb bheag lena bhfuilim ag dul i ngleic, gan stró, ach fadhb bheag atá do mo choinneáil ó mo chuid scríbhneoireachta mar sin féin, agus, dá bhrí sin, do mo choinneáil ó mo bhlag. Aiféala orm faoi sin, a léitheoirí rialta dílse. Níl mo sheanléim i bhfad uaim, tá súil agam. 

Rith smaoineamh eile liom ar maidin - cuirtear daoine i mboscaí, freisin; aois, aicme, inscne, creideamh, srl., srl., srl. Cuirtear lipéid orainn, in ainneoin ár leithlí. Gura fada uainn dáileoirí na lipéad. Go raibh deis againn uilig cneasú. 


Thursday, May 22, 2014

Vótáil, le bhur dtail...


Fógra a chonaic mé i mBun Cranncha ar maidin. An dream seo arís!

Seanfhocal nó dhó, mar a leanas, ón leabhar Seanfhocla Chonnacht:

De ghrá an chomhluadair a théas na madraí chun an Aifrinn. (Béasa)

Is fearr duit madraí leat ná i d'aghaidh. (Cairdeas)

Ag cur madraí i bhfuinneoga is á dtarraingt amach i ngreim eireaball. (Cur i gCéill)

Ní itheann na madraí allta a chéile. (Dúchas)

Friday, April 25, 2014

Droch-chomhartha?

Meas tú, arsa mé féin liom féin, ar maidin - nuair a chonaic mé an comhartha loite thuas, taobh amuigh d'ollmhargadh Lidl anseo i mBun Cranncha - meas tú, arsa mé féin liom féin, an bhfaca lucht an TCI cé a rinne an damáiste? 

Is deacair a rá...ní bheadh a fhios agat...cá bhfios?!

Mo chuimhne, an raibh a fhios agaibh, a léitheoirí, go raibh a leithéid de chomhartha ann agus an interrobang? Meas tú cén Ghaeilge a bheadh ar a leithéidí? Comhartha uaillcheiste?

Is deacair a rá...ní bheadh a fhios agat...cá bhfios?!

Wednesday, April 23, 2014

Focail Féilire

Cuir am amú ar maidin agus caithfidh tú an lá ar a thóir

Lose an hour in the morning and you will spend all day looking for it. 

An leagan Béarla ó Richard Whately. An leagan Gaeilge uaimse. 

Seanfhocal daoibh, ón leabhar Seanfhocla Chonnacht,

Más maith leat a bheith ag meath, téirigh ag iascaireacht. 

Thursday, April 17, 2014

Comórtas Filíochta

Comórtas nua ar an bhfód, a léitheoirí, ón Free Wee Library Project anseo i mBun Cranncha, agus tá an scéal le scaipeadh, mura miste libh, ar aon duine a mbeadh suim acu dán/dánta, i nGaeilge nó i mBéarla, a scríobh (páistí nó daoine fásta), le páirt a ghlacadh sa tionscadal iontach seo. 

Tá rialacha agus treoirlínte an chomórtais le léamh anseo (Béarla agus Gaeilge), agus tá tuilleadh eolais faoin Free Wee Library Project le léamh ar shuíomh Facebook an FWLP anseo, ón Derry Journal anseo, ón BBC News anseo

Is féidir éisteacht leis an méid atá le lá ag an scríbhneoir Frank Mc Guinness faoin Free Wee Library Project anseo, agus ar an gclár Nationwide ar RTÉ anseo (ag 8:00 ar an gclár). 

Spriocdháta taiscthe: 30 Bealtaine 2014. 

Comórtas Filíochta
an Free Wee Library
2014

Comórtas Filíochta do Dhaoine Fásta agus do Pháistí

Béarla agus Gaeilge

Bronnfar duaiseanna ar an 1ú agus an 2ú háit do dhánta i mBéarla, agus ar an 1ú agus an 2ú áit do dhánta i nGaeilge, sna catagóirí seo a leanas, 

Daoine Fásta:  
1ú Duais    €150 + 250 cóip den dán buacach, priontáilte mar ribín marcála, le dáileadh ar fud an FWLP.
                          
2ú Duais    €75 + 100 cóip den dán buacach,  priontáilte mar ribín marcála, le dáileadh ar fud an FWLP.

Páistí:

Os cionn 10:  
1ú Duais    €30 + 100 cóip den dán buacach, priontáilte mar ribín marcála, le dáileadh ar fud an FWLP.
2ú Duais    €15 +  dhá dhearbhán leabhar.

Faoi 10:        
1ú Duais    €20 + 100 cóip den dán buacach, priontáilte mar ribín marcála, le dáileadh ar fud an FWLP.

2ú Duais    €10 +  dhá dhearbhán leabhar.