Friday, February 13, 2015

Éigse Cholm Cille 2015

Mar eolas daoibh, a léitheoirí. 

'Tá Éigse na bliana seo á reachtáil ar an téama 'Scoláirí Gaeilge Chúige Uladh'. Beidh na cainteanna agus na himeachtaí eile ag tarlú ar 6-7 Márta in Ollscoil Uladh Doire. Cuirfear tús leis an Éigse Dé hAoine ar 7.00 i.n. san Aula Maxima, áit a mbeidh seoladh leabhair le hEithne Ní Ghallchobhair agus an léacht mhór .i. 'Úna Ní Fhaircheallaigh and the Ulster Women of the Gaelic Revival' á tabhairt ag Ríona Nic Congail. Beidh seal áirneáil ann ina dhiaidh sin sa tSeomra Coiteann. Beidh tuilleadh léachtanna agus seoladh eile leabhair ann Dé Sathairn. Tabharfar tuilleadh eolais fá na himeachtaí seo go luath.'

Beidh tuilleadh eolais le fáil ar an suíomh anseo

Monday, February 9, 2015

Féile Pan Cheilteach 2015

'Tá an gearrliosta don chomórtas náisiúnta Amhrán Pan Cheilteach 2015 fógartha.

Tar éis suas le tríocha iarratas a fháil, tá 12 amhrán nua-chumtha roghnaithe le bheith páirteach sa Chraobh Náisiúnta a reáchtálfar ins an Óstán Seven Oaks, Ceatharlach ar an Satharn, 7ú Márta. I measc na n-amhrán tríd chuig an chraobh tá ceithre cinn as Co. na Gaillimhe, cúig amhrán as Baile Átha Cliath chomh maith le ceann amháin as na contaetha Ciarraí, Tír Chonaill agus Tiobraid  Árann.

Cuirfidh amhránaithe aonair, grúpaí ceoil agus bannaí ceoil na hamhráin i láthair beo ag an ócáid ghalánta i gCeatharlach os comhair lucht féachana agus painéal de thriúr mholtóirí. Beidh an ceoltóir aitheanta Ollie Hennessy ina stiúrthóir ceoil. Measfar na hamhráin ar fheabhas na bhfocal, an cheoil agus an cur i láthair. Osclófar na doirse ag 7.30i.n. agus cuirfear tús le himeachtaí na hoíche ag 8.00. Beidh fáilte roimh chách. Cead isteach €10 agus beidh lascaine speisialta do ghrúpaí de chúigear @ €8 an ticéad.

IMRO atá ag déanamh urraíochta ar an gcomórtas náisiúnta i gcomhar le Gael Linn agus Glór Cheatharlach. Bronnfar trí dhuais ar an oíche le €100 don tríú háit, €200 don dara háit agus €1,000 don chéad áit. Rachaidh an buaiteoir ar aghaidh chun canadh ar son na hÉireann ag an bhFéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach 2015 i gCathair Dhoire um Cháisc áit a bheidh an t-amhrán buachach in iomaíocht leis na hamhráin náisiúnta eile ag Alba, an Bhreatain Bheag, Oileán Mhanainn, an Choirn agus an Bhriotáin chun trófaí Pan Cheilteach agus príomhdhuais na féile €1,500 a thógaint.  

Mar sin ócáid mhór agus dáta tábhachtach don dialann is ea Dé Sathairn, 7ú Márta in Ostán Seven Oaks, Ceatharlach. Bí ann gan teip. Glór Cheatharlach atá ag eagrú an chomórtais agus is féidir tuilleadh eolais ar fáil ón gcoiste eagraithe ar 087 2857048, 085 1340047 nó seol rphost chuig pancelticcarlow@gmail.com'


Sunday, January 4, 2015

Cadhnraí Cliste

Más rud go gceapann tú, a léitheoir, agus an ceannteideal thuas leite agat, go bhfuil baint ag an 'cliste' úd sa gceannteideal le clisteacht intinne, bhuel, níl..ar bhealach.  Ach, tá, ar bhealach eile. 

An cadhnra caite atá i gceist agam, sé sin le rá, an cadhnra atá i do charr agat. Más fíor an méid atá leite agam anseo, amárach Luan na gCadhnraí Cliste, nó Luan na gCadhnraí Caite, más fearr leat an leagan sin. 

Is cosúil, más fíor, nach mbaintear úsáid chomh rialta as an gcarr agus duine ar saoire thar an Nollaig, mar sin, teastaíonn cic sa tóin ón gcadhnra díomhaoin inniu, a léitheoir...sé sin le rá, moltar duit do charr a thabhairt ar spin beag 30 nóiméad, inniu, len é a luchtú, sa gcaoi nach mbeidh tú sáinnithe sa mbaile, amárach. 

Meas tú, arsa mé féin liom féin, ar maidin, an raibh na polaiteoirí chomh díomhaoin céanna, agus iad ar saoire na Nollag, nó an bhfuair siad féin cic sa tóin ó Lucinda Creighton inné. B'fhéidir nach bhfuil i gceist ach spin beag eile, meas tú?

Cibé scéal é, tá an rabhadh tugtha.  

Wednesday, December 31, 2014

Stuaimrún

Níl céim chun cinn sa gcos i dtaca.

Sometimes, a step back, a step away, is a step forward. 

Sin thuas na smaointe/nuafhocail a rith liom ar maidin, agus mé ag tabhairt chun cuimhne eachtraí na bliana seo, thall is abhus, is ar fud na cruinne. 

Tá bliain nua eile romhainn anois; tá 2015 ag cnagadh ar dhoras 2014, agus táimid ar thairseach ré nua shíochánta, tá súil agam. Caithfear a bheith dóchasach, agus is fearr a bheith dearfach. Sin mo rún féin, pé scéal é. 

Maidir le beartais eile na bliana nua, seo chugaibh na rúin is coitianta Oíche na Seanbhliana, deirtear.  

Cibé rún atá agat féin don bhliain úr, a léitheoir, tá súil agam go mbeidh suaimhneas agus sonas romhat ar chosán na bliana nua; go léime tú, gan stró, thar aon chonstaic nó aon bhac a bheas sa mbealach ort.  Níl le déanamh, b'fhéidir, ach an chos i dtaca a sheachaint. 

Go n-éirí an bóthar leat! 

Wednesday, December 24, 2014

Beannachtaí na Féile

Beannachtaí an tséasúir uaimse chugaibhse, a léitheoirí: go lige sibh i ndearmad buarthaí an tsaoil i rith na féile, a chairde; go ndéana sibh, agus go roinne sibh, cuimhní cinn agus craic le bhur muinitir agus le bhur gcairde; go raibh agaibh smaointe dearfacha amháin, agus go seachnaí sibh daoine diúltacha agus, ahem, póiteanna.

 Ceann Scríbe

Bainigí sult as!