Thursday, April 17, 2014

Comórtas Filíochta

Comórtas nua ar an bhfód, a léitheoirí, ón Free Wee Library Project anseo i mBun Cranncha, agus tá an scéal le scaipeadh, mura miste libh, ar aon duine a mbeadh suim acu dán/dánta, i nGaeilge nó i mBéarla, a scríobh (páistí nó daoine fásta), le páirt a ghlacadh sa tionscadal iontach seo. 

Tá rialacha agus treoirlínte an chomórtais le léamh anseo (Béarla agus Gaeilge), agus tá tuilleadh eolais faoin Free Wee Library Project le léamh ar shuíomh Facebook an FWLP anseo, ón Derry Journal anseo, ón BBC News anseo

Is féidir éisteacht leis an méid atá le lá ag an scríbhneoir Frank Mc Guinness faoin Free Wee Library Project anseo, agus ar an gclár Nationwide ar RTÉ anseo (ag 8:00 ar an gclár). 

Spriocdháta taiscthe: 30 Bealtaine 2014. 

Comórtas Filíochta
an Free Wee Library
2014

Comórtas Filíochta do Dhaoine Fásta agus do Pháistí

Béarla agus Gaeilge

Bronnfar duaiseanna ar an 1ú agus an 2ú háit do dhánta i mBéarla, agus ar an 1ú agus an 2ú áit do dhánta i nGaeilge, sna catagóirí seo a leanas, 

Daoine Fásta:  
1ú Duais    €150 + 250 cóip den dán buacach, priontáilte mar ribín marcála, le dáileadh ar fud an FWLP.
                          
2ú Duais    €75 + 100 cóip den dán buacach,  priontáilte mar ribín marcála, le dáileadh ar fud an FWLP.

Páistí:

Os cionn 10:  
1ú Duais    €30 + 100 cóip den dán buacach, priontáilte mar ribín marcála, le dáileadh ar fud an FWLP.
2ú Duais    €15 +  dhá dhearbhán leabhar.

Faoi 10:        
1ú Duais    €20 + 100 cóip den dán buacach, priontáilte mar ribín marcála, le dáileadh ar fud an FWLP.

2ú Duais    €10 +  dhá dhearbhán leabhar. 

Tuesday, April 15, 2014

Sráid Boylston i mBostún

Bhí mé le ag ithe dinnéir le mo dheartháir i nGaillimh...cúpla lá eile, agus bheadh muid thall i mBostún, ag ithe dinnéir leis an gclann uilig ann...lá breithe mór-le-rá le ceiliúradh, an dtuigeann sibh...ag súil go mór leis...ach ansin, chonaic mé é...an nuacht ar an teilifís...buamáil ar Boylston Street...daoine trí chéile...daoine gonta...daoine caillte...tubaiste uafásach...siopaí scriosta...croíthe briste. 

Cúpla seachtain ina dhiaidh sin, bhí mé féin ar Boylston Street...dúirt mé paidir do mhuintir na háite sin...dúirt mé paidir do na daoine a chaill, agus do na daoine a cailleadh...dúirt mé paidir do na daoine a gortaíodh. 
Ansin, trí fhuinneog an chairr, chonaic mé é...trasna an bhóthair...an teach tábhairne, Sólás...agus thuig mé, ag an bpointe sin, céard a thug ansin mé...bhí mé ag súil go dtabharfadh mo ghuí sólás de shaghas éigin dóibh siúd uilig a d'fhulaing ansin ar an lá seo anuraidh

Más fiú a dhath mo phaidir, tá siad uilig i mo smaointe, agus i mo phaidreacha, arís, inniu.

Monday, April 14, 2014

Crosfhocal

Crosfhocal na míosa le fáil anseo, a chairde, agus tuilleadh nach é le léamh ar shuíomh gréasáin Saol na Gaeilge, más mian libh súil a chaitheamh ar áit na bhfoghlaimeoirí, mar shampla.

Nó, b'fhéidir gur mhaith libh gné altdhó a léamh, chomh maith le triail a bhaint as an gcrosfhocal úd - ní féidir iarracht a shárú! 

Sunday, April 13, 2014

Snámh Phádraig

Teachtaireacht, thíos, ó Aodhán Ó Deá, ceann a chonaic mé ar an suíomh Gaeilge Amháin thall ar Facebook anois díreach. 

Is teachtaireacht í maidir leis an ócáid iontach sin, Snámh Phádraig, atá eagraithe ag na daoine óga iontacha sin, thíosluaite ag Aodhán, do Phádraig Schaler, leaid óg a gortaiodh go dona thall ar Cape Cod, an bhliain seo caite.


Brostaígí oraibh, a léitheoirí - ní theastaíonn ach cúpla míle euro eile uatha agus ansin, ahem, beidh oraibh bhur súile a choinneáil dúnta..;-)
Táimíd dochreidte buíoch don airgead atá ag teacht isteach go leanúnach ach creidimíd go bhfuil spreagadh breise ag teastáil go láidir don lá deireanach. Tá leath de na snámhaithe, idir bhuachaillí 's chailiní sásta tabhairt faoin dara trá dheireanach, Baile na Cúirte, LOMNOCHT (Le Griangraif mar Fhianaise) má shroicimíd €33,333 ar idonate roimhe sin. Tá go dtí 19:00 agat cabhrú linn anseo:http://bit.ly/donatepadraig #snámhphádraig — ag Ballyvaughan, Co. Clare.


Thursday, April 10, 2014

Gaelach le Gaeilge - Glac Leis!


Labhair mé leo ar an bhfón, roimh am lóin, inné, agus tháinig an t-léine thuas ón Spailpín Fánach, roimh am lóin, inniu. 

Praghas,  postas san áireamh = €20. 

Luach, seirbhís do chustaiméirí san áireamh = ríluachmhar

Wednesday, April 9, 2014

Neadió Teilifís Áine

Tá sé beagnach mí ó shin ó scríobh mé faoin dá theachín éan atá crochta againn ar na crainn ar chúl an tí anseo, ach, faraor géar, níor tharla mórán ó shin, mar a fheicfidh sibh ón dá ghrianghraf thíos, cinn a thóg mé inniu, 

 Teachín Éan Nua 

Seanteachín Éan 

Léigh mé anseo go bhfuil tús curtha ag meantáin ghorma le nead thall in Staffordshire, níl sé i bhfad ó shin, mar sin táim dóchasach, fós, go mbeidh éan nó dhó le feiceáil againn go luath. 

Bhuel, tá súil agam go mbeidh, pé scéal é, ach ní fhaca mé aon éan istigh i gceachtar den dá theachín le seachtain anuas...  

Friday, April 4, 2014

Focail Liom Focail Leat

Tháinig mé ar an bhfocal Béarla exhaustipated den chéad uair arú inné, cé go bhfeicim, ó thrácht anseo, gur focal é atá in úsáid le blianta fada, ag an té a bheadh, feictear dom anseo, Just too tired to give a shit. 

Mar is eol daoibh, a léitheoirí, is maith liom focail nua a chumadh mé féin, ó am go chéile, agus cheap mé go mbeadh sé go deas dá mbeadh focal Gaeilge againn, ceann macasamhail exhaustipated, focal a d'fheilfeadh do lucht labhartha na Gaeilge, dá dteastódh uatha a leithéid d'fhocal a úsáid, ar ndóigh. 

Pé scéal é, i mo bharúil féin, dá mbeadh an droch-chuma sin riamh ar aon duine againn, tá chuile sheans ann go mbeadh muid spíoniata.