Sunday, April 12, 2015

Tacaíocht do Rory McIlroy

Ag déanamh mo dhícheall, ahem, cúnamh a thabhairt do Rory McIlroy, ag Craobh na Máistrí, in Augusta, inniu. 

Go n-éirí go geal leis!

Friday, April 10, 2015

NIMBYachas

Níl leagan Gaeilge faighte agam don nath cainte NIMBY fós, agus bheinn sásta bhur leaganacha féin a fháil, a léitheoirí, ach, idir an dá linn, ba mhaith liom an físeán thíos a roinnt libh, le go bhfeice sibh an cineál ruda atá i gceist le NIMBYachas.

Aiféala orm faoi chaighdeán an fhíseáin, ach ní raibh mé ag súil go dtarlódh a leithéidí i mo theach féin, agus rug mé greim ar an gceamara, chun fianaise a fháil daoibh, agus ní raibh deis agam an diabhal rud a chur i bhfócas mar is ceart. 

Mar sin féin, táim den bharúil go dtuigfidh sibh an scéal. 

video

Billy bocht! Sióg dána...

Wednesday, April 1, 2015

Soláthróir Nua do Ríomhphoist i nGaeilge!

gmail.com ann, tá eircom.net ann, tá hotmail.com ann, agus tuilleadh nach iad, ach (agus is ‘ach’ mór é seo), cá mhéad soláthróir ríomhphost atá ann arbh í an Ghaeilge a gcéad teanga; nó, go deimhin, cá mhéad acu arbh í an Ghaeilge an t-aon teanga a cheadaítear i bhformhór na ríomhphost a seoltar leo? Diabhal ceann, cheapfainn féin.

Go dtí inniu.

Ar ball, i gClub na Gaeilge, seolfar ‘GaelMail,’ an soláthróir ríomhphost is suimiúla dá bhfaca mé le fada; ó thaobh na Gaeilge de, pé scéal é.

Admhaím go bhfuil sé crua orm an focal Béarla  sin ‘Mail’ a fheiceáil sa seoladh nua, ó tharla gur cur chun cinn na Gaeilge atá mar phríomhaidhm acu, ach, mar sin féin, is fiú go mór bogadh go dtí an soláthróir nua seo, ceapaim féin.

Beidh tú in ann do roghanna féin a shocrú sna hardsocruithe ar an suíomh nua, mar is iondúil le gach soláthróir, ach, idir an dá linn, tá réamhshocruithe suntasacha ar fáil, cinn a thabharfaidh tú faoi deara, chomh luath agus a thosaíonn tú ag scríobh do ríomhphost úr i.e. beidh na focail i nGaeilge le feiceáil i ndúch dubh, mar is iondúil, ach, má chuireann tú aon fhocal iasachta isteach san abairt, athraíonn dath an dúigh ar an bpointe…mar shampla, beidh dath dearg ar aon fhocal i mBéarla, agus, suimiúil go leor, tagann dath gorm ar aon fhocal a bhfuil cuma eascaine air.

Aisteach go leor, (nó áisiúil go leor, más fearr leat an cor cainte sin a úsáid) tagann dath buí ar aon fhocal cráifeach as a mbaintear úsáid, bíodh an ríomhphost úr ag teacht chugat, mar fhreagra ó do sheoladh nua le GaelMail, nó ag imeacht uait ón seoladh sin. Ar ndóigh, mar a scríobh mé thuas, is féidir leat do rogha féin de dhathanna a úsáid, ach na réamhshocruithe a athrú.

An aidhm atá leis an modh oibre seo, dar leo i nGaelMail, ná go mbeidh ‘an scríbhneoir in ann líon na bhfocal iasachta/cráifeach atá in úsáid acu a fheiceáil ar an bpointe’, rud a thabharfas deis don scríbhneoir leagan Gaeilge den fhocal a aimsiú, nó, bheadh súil acu, go dtabharfaidh an scríbhneoir faoi deara go bhfuil ‘barraíocht raiméise’ in úsáid acu, nuair a fheicfidh siad líon na bhfocal ‘gan ghá’ atá scríofa acu.

Seift mhaith, gan dabht, más amhlaidh do mhian.  Gach duine agus a dhóigh féin aige, dar ndóigh.

Le ceiliúradh a dhéanamh ar an suíomh nua s’acu, beidh comórtas filíochta acu, uair sa mbliain; comórtas a thabharfas deis duit dán comhaimseartha a scríobh, ar cibé ábhar is mian leat féin, ach é a bheith scríofa i gcorp do ríomhphoist úir, ó do sheoladh nua. Caithfear clárú leo, le do sheoladh úr a fháil, ar ndóigh…seift mhaith eile ansin, ceapaim.

Caithfidh dán na míosa seo a bheith seolta chucu, roimh dheireadh na míosa seo, chuig amadáin.aibreáin@gaelmail.gom. Ná déan dearmad na focail ‘Am a’Dáin’ a chlóscríobh ar líne an ábhair, le go n-aithneofar do dhán.


Go  n-éirí go gealt libh! 

Wednesday, March 11, 2015

Neadió Teilifís Áine

Mar is eol do léitheoirí rialta mo bhlag, tá teachín éan againn, ar chúl an tí anseo i gCeann Scríbe - ceann le ceamara daite ann, anois. Teachín éan le ceamara dubh agus bán a bhíodh againn, roimhe seo, mar a fheicfidh sibh, anseo

Daoibhse nach bhfuil ar an eolas, agus mar eolas daoibh anois, tá an teachín éan ceangailte le teilifís na cistine againn, agus táim in ann súil a choinneáil ar gheáitsíocht agus ar shaothraíocht na n-éan, i ngan fhios dóibh. Is dócha go bhféadfá a rá gur, ahem, néaladóireacht ar neadaireacht atá ar bun agam. 

Pé scéal é, níor tháinig na meantáin ar ais chugainn, anuraidh, agus táim féin den bharúil gur tharla babhtáil na dtithe éan ag an am mícheart, agus go mb'fhéidir gur baineadh geit as an meantán gorm bocht - éan a bhí ag obair leis, le dúthracht, istigh sa seanteachín - nuair a chonaic sé, ar fhilleadh dó lá na babhtála, teachín éan nua thuas ar an gcrann, agus gan dé ná deatach ar bhunsopachán a neide! 

Bhuel, baineadh geit nach beag asam féin freisin, inné, nuair a chonaic mé an meantán gorm, thíos, agus é istigh sa teachín éan nua.

Iniúchadh de shaghas éigin atá ar bun aige, mar a rinne na héin uilig, le roinnt blianta anuas. Ní féidir a bheith cinnte an dtiocfaidh an t-éan seo ar ais, ach má thagann sé ar ais, agus páirtí leis aige, tá seans ann go dtógfaidh siad nead, agus ál, ann. Beidh le feiceáil.

Nach bhfuil na dathanna go hálainn! 

Tuesday, March 10, 2015

Siúlóid Ghaeilge i nDún na nGall

Mar eolas daoibh, a chairde. 

'Cnocadóirí agus Siúlóirí Chomhairle Contae Dhún na nGall

Gartán go Gleann Bheatha – Loch Inseach

Dé Sathairn, 14 Márta 2015

Teacht le Chéile: Tiocfaidh muid le cheile ag Oifig Turasóireachta Fáilte Éireann i Leitir Ceanainn (in aice le hoifigí na Comhairle Contae) ar 9.15am. Ansin, rachaidh muid ar aghaidh go Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha i gcarranna. Fágfaidh muid na carranna sa charrchlós agus gheobhaidh muid an bus ó Ionad na gCuairteoirí ar 10.00am.

Tabharfaidh an bus muid go tús shiúlóid Loch Inseach i nGartán, mar a
rugadh Naomh Colm Cille. Is féidir go dtabharfar cuairt ar Chros Cholm Cille chomh maith, mar rogha. Tá na ticéid don bhus le ceannach in Ionad na gCuairteoirí ar chostas €2.00.

Leanfaidh an tsiúlóid suas go Loch Inseach agus ansin síos go Caisleán Ghleann Bheatha fá choinne bolgam tae agus roinnt bonnóg sa Seomra Tae. Siúlfaidh muid ar ais go dtí an carrchlós ansin ón Chaisleán. Ós rud é go bhfuil dromchla crua ar an tsiúlóid seo, is leor brógaí reatha le tacaíocht rúitín. Tabhair leat deoch agus greimeanna beaga. Bíodh athrú éadaigh sa charr agat.

Fad achair: 12km
Fad ama: Thart fá 3.5 – 4.00 uair an chloig (sos tae san áireamh)

Fá choinne tuilleadh eolais / áit a chur in áirithe: – cuir scairt ar:

Ceannaire na Siúlóide: Róise Ní Laifeartaigh (087 9693965)
Cuiditheoir: Seán Ó Daimhín: (0879670985)'

Friday, February 13, 2015

Éigse Cholm Cille 2015

Mar eolas daoibh, a léitheoirí. 

'Tá Éigse na bliana seo á reachtáil ar an téama 'Scoláirí Gaeilge Chúige Uladh'. Beidh na cainteanna agus na himeachtaí eile ag tarlú ar 6-7 Márta in Ollscoil Uladh Doire. Cuirfear tús leis an Éigse Dé hAoine ar 7.00 i.n. san Aula Maxima, áit a mbeidh seoladh leabhair le hEithne Ní Ghallchobhair agus an léacht mhór .i. 'Úna Ní Fhaircheallaigh and the Ulster Women of the Gaelic Revival' á tabhairt ag Ríona Nic Congail. Beidh seal áirneáil ann ina dhiaidh sin sa tSeomra Coiteann. Beidh tuilleadh léachtanna agus seoladh eile leabhair ann Dé Sathairn. Tabharfar tuilleadh eolais fá na himeachtaí seo go luath.'

Beidh tuilleadh eolais le fáil ar an suíomh anseo

Monday, February 9, 2015

Féile Pan Cheilteach 2015

'Tá an gearrliosta don chomórtas náisiúnta Amhrán Pan Cheilteach 2015 fógartha.

Tar éis suas le tríocha iarratas a fháil, tá 12 amhrán nua-chumtha roghnaithe le bheith páirteach sa Chraobh Náisiúnta a reáchtálfar ins an Óstán Seven Oaks, Ceatharlach ar an Satharn, 7ú Márta. I measc na n-amhrán tríd chuig an chraobh tá ceithre cinn as Co. na Gaillimhe, cúig amhrán as Baile Átha Cliath chomh maith le ceann amháin as na contaetha Ciarraí, Tír Chonaill agus Tiobraid  Árann.

Cuirfidh amhránaithe aonair, grúpaí ceoil agus bannaí ceoil na hamhráin i láthair beo ag an ócáid ghalánta i gCeatharlach os comhair lucht féachana agus painéal de thriúr mholtóirí. Beidh an ceoltóir aitheanta Ollie Hennessy ina stiúrthóir ceoil. Measfar na hamhráin ar fheabhas na bhfocal, an cheoil agus an cur i láthair. Osclófar na doirse ag 7.30i.n. agus cuirfear tús le himeachtaí na hoíche ag 8.00. Beidh fáilte roimh chách. Cead isteach €10 agus beidh lascaine speisialta do ghrúpaí de chúigear @ €8 an ticéad.

IMRO atá ag déanamh urraíochta ar an gcomórtas náisiúnta i gcomhar le Gael Linn agus Glór Cheatharlach. Bronnfar trí dhuais ar an oíche le €100 don tríú háit, €200 don dara háit agus €1,000 don chéad áit. Rachaidh an buaiteoir ar aghaidh chun canadh ar son na hÉireann ag an bhFéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach 2015 i gCathair Dhoire um Cháisc áit a bheidh an t-amhrán buachach in iomaíocht leis na hamhráin náisiúnta eile ag Alba, an Bhreatain Bheag, Oileán Mhanainn, an Choirn agus an Bhriotáin chun trófaí Pan Cheilteach agus príomhdhuais na féile €1,500 a thógaint.  

Mar sin ócáid mhór agus dáta tábhachtach don dialann is ea Dé Sathairn, 7ú Márta in Ostán Seven Oaks, Ceatharlach. Bí ann gan teip. Glór Cheatharlach atá ag eagrú an chomórtais agus is féidir tuilleadh eolais ar fáil ón gcoiste eagraithe ar 087 2857048, 085 1340047 nó seol rphost chuig pancelticcarlow@gmail.com'